CORPORATE COMMUNICATIONS DIVISION | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» ABOUT US » CORPORATE COMMUNICATIONS DIVISION

CORPORATE COMMUNICATIONS DIVISION

Bahagian Perhubungan Korporat bertanggungjawab terhadap perkhidmatan utama komunikasi dan hal ehwal korporat seperti berikut:

 • Perhubungan Awam dan Pengurusan Majlis Rasmi
 • Perhubungan Media dan Pengurusan Publisiti
 • Pengurusan Komunikasi Krisis
 • Pengurusan Pelawat
 • Penyelarasan Program MoU/MoA
 • Pengurusan Pemasaran
 • Pengurusan Penerbitan Korporat
 • Perkhidmatan Pelanggan dan Galeri Putra
 • Pengurusan Laman Web dan Media Sosial
 • Pengurusan Penjenamaan
 • Pendaftaran Pertubuhan/Persatuan Antarabangsa

Bahagian ini juga merupakan sekretariat kepada Jawatankuasa pada peringkat UPM, seperti berikut:

 • Jawatankuasa Pemasaran
 • Jawatankuasa Komunikasi Krisis
 • Jawatankuasa Kandungan Laman Web Utama

Terdapat dua seksyen yang menjalankan fungsi Bahagian Perhubungan Korporat, iaitu:

Updated:: 20/04/2017

MEDIA SHARING

C1527087397