JAWATANKUASA | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» ABOUT US » JAWATANKUASA

JAWATANKUASA

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi merupakan sekretariat dan penyelaras aktiviti kepada empat belas jawatankuasa peringkat UPM seperti berikut : 

JAWATANKUASA UNIVERSITI DI BAWAH PENTADBIRAN CoSComm

1.Jawatankuasa Putra Global

2.Jawatankuasa Pengurusan Risiko

3.Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko

4.Jawatankuasa Krisis Komunikasi

5.Jawatankuasa Promosi dan Pemasaran

6.Jawatankuasa Pepandu Kelestarian Hijau

7.Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau

8.Jawatankuasa Putra Bakti

9.Jawatankuasa Pepandu Pengurusan Pelan Kesinambungan Perkhidmatan

10.Jawatankuasa Pasukan Kesinambungan Perkhidmatan

11.Jawatankuasa Visibiliti Pertanian

12.Jawatankuasa Kandungan Laman Web

13.Jawatankuasa Felo Bersekutu CoSComm

14.Jawatankuasa Papan Tanda Iklan

Updated:: 31/07/2017

MEDIA SHARING

C1527087362