PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) COSCOMM : MS ISO 9001:2015 | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» ABOUT US » PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) COSCOMM : MS ISO 9001:2015

PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI (SPK) COSCOMM : MS ISO 9001:2015

Prosedur SPK yang dibangunkan oleh CoSComm ini adalah proses kerja utama berkaitan dengan fungsi CoSComm, dan ia menjadi panduan kepada staf, terutamanya untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam menguruskan projek atau tugas-tugas yang berkaitan. Prosedur ini hanya boleh diakses oleh staf melalui login dalam sistem pengurusan ISO UPM.

Updated:: 31/07/2017

MEDIA SHARING

C1527086882