STRATEGIC PLANNING DIVISION | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» ABOUT US » STRATEGIC PLANNING DIVISION

STRATEGIC PLANNING DIVISION

Bahagian Perancangan Strategik bertanggungjawab terhadap perkhidmatan utama strategi korporat seperti berikut:

 • Perancangan dan Pembangunan Strategi
 • Pengurusan Petunjuk Prestasi Utama Universiti
 • Pengurusan Data
 • Pengurusan Program Institusi (iPMO)
 • Perisikan Perniagaan
 • Pengurusan Penarafan
 • Pengurusan Risiko
 • Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan
 • Pengurusan Nilai
 • Pengurusan Jaminan Kualiti Akademik (Swaakreditasi)
 • Pembangunan Formula Agihan Peruntukan Berdasarkan Prestasi
 • Pengurusan Piagam Pelanggan

Bahagian ini juga merupakan sekretariat kepada Jawatankuasa pada peringkat UPM, seperti berikut:

 • Jawatankuasa Putra Global
 • Jawatankuasa Penyelarasan Swaakreditasi
 • Jawatankuasa Pengurusan Nilai
 • Jawatankuasa Pengurusan Kesinambungan Perkhidmatan

Terdapat dua seksyen yang menjalankan fungsi Bahagian Perancangan Strategik, iaitu:

Updated:: 20/04/2017

MEDIA SHARING

C1527087373