Lawatan Dari Deligasi Universitas Alma Alta | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» NEWS » Lawatan dari Deligasi Universitas Alma Alta

Lawatan dari Deligasi Universitas Alma Alta


SERDANG, 27 Februari
 - Lawatan dari deligasi Universitas Alma Alta, Indonesia telah dijalankan pada 27 Februari 2020 di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan dan telah disambut oleh wakil fakulti iaitu Dr. Lee Khuan Ketua Jabatan Kejururawatan dan Prof. Madya Dr. Norhasmah Ismail Ketua Jabatan Pemakanan dan Dietetik.

Tujuan lawatan adalah untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan latarbelakang fakulti, fasililti fakulti, kurikulum dan aktiviti pelajar di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan.

Date of Input: 06/04/2020 | Updated: 22/04/2020 | hairul_nizam

MEDIA SHARING

CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97696003 / 6009
03-89468972
C1597513016