Pemantauan & Pengukuran Prestasi | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» PELAN STRATEGIK UPM 2014-2020 » Pemantauan & Pengukuran Prestasi

Pemantauan & Pengukuran Prestasi

Semua strategi yang dibangunkan UPM dalam Pelan Strategik 2014-2020 diukur melalui pembentukan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) pada setiap tahun. Pemantauan dan pengukuran dibuat melalui aktiviti audit KPI dan pelaksanaan bengkel pencapaian KPI pada setiap suku tahun. Proses pengumpulan maklumat KPI, penyelarasan data dan penyediaan laporan KPI disediakan oleh Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi.

Pada 2016, Bengkel Pencapaian dan Penilaian KPI UPM telah dilaksanakan seperti dalam butiran berikut:

Suku Tahun 2016

Tarikh Bengkel

Peserta

Suku Pertama

26 April 2016

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Kedua

29 Julai 2016

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Ketiga

19 Oktober 2016

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Keempat

19 Januari 2017

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

 

Perancangan 2017, Bengkel Pencapaian dan Penilaian KPI UPM akan dilaksanakan seperti dalam jadual berikut:

Suku Tahun 2017

Cadangan Tarikh Bengkel

Peserta

Suku Pertama

25 April 2017

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Kedua

25 Julai 2017

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Ketiga

24 Oktober 2017

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Keempat

ADK

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Updated:: 02/05/2017

MEDIA SHARING

C1527087237