Pelaksanaan | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» PUTRA BAKTI » Pelaksanaan

Pelaksanaan

 • Pelaksanaan aktiviti PUTRA|Bakti adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut:

  • Semua Pusat Tanggungjawab yang melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat atau sebarang aktiviti sukarelawan mestilah menggunakan nama program tersebut dengan nama PUTRA|Bakti
  • Penggunaan logo dan warna korporat UPM mestilah berdasarkan Manual Korporat UPM
  • Pelaksanaan, penganjuran atau penyertaan program PUTRA|Bakti mestilah mengikut semua prosedur, proses dan peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti
  • Laporan aktiviti mestilah dikemukakan kepada Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi dengan menggunakan format yang telah ditetapkan

  FORMAT LAPORAN PUTRA|Bakti

  • Maklumat aktiviti PUTRA|Bakti untuk hebahan melalui media sosial UPM, dan laman web UPM, hendaklah dihantar kepada:

  HAIRUL NIZAM MD NURI
  Penolong Pegawai Penerbitan | N29
  Telefon :03.8946 6189
  Email : hairul_nizam@upm.edu.my 

  • Maklumat aktiviti PUTRA|Bakti untuk hebahan melalui media sosial UPM, mestilah disediakan dengan ringkas, samaada dalam bentuk infografik, gambar dan lain-lain yang menyokong kepada publisiti aktiviti.
  • Maklumat aktiviti PUTRA|Bakti untuk hebahan melalui  media massa, hendaklah disediakan dalam format penulisan berita, dan dihantar kepada:

  KHAIRUL ANUAR MUHAMAD NOH
  Pegawai Penerbitan | N48
  Telefon : 03.8946 7469
  Email : khal.upm@gmail.com 

  • Sebarang maklumat berkaitan penyelarasan program PUTRA|Bakti, sila hubungi sekretariat PUTRA|Bakti:

  NORZAINA DARUS
  Ketua Seksyen Komunikasi Korporat
  Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
  Tel: 03-8946 7125
  Email: norzaina@upm.edu.my 

Updated:: 23/05/2017

MEDIA SHARING

C1527087211