QS World University Rankings By Subject | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» RANKINGS & PENGIKTIRAFAN » QS World University Rankings by Subject

QS World University Rankings by Subject

QS World University Rankings by Subject adalah suatu penarafan dunia yang menilai 42 subjek di bawah lima bidang utama, iaitu Art & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences dan Social Sciences & Management. Metodologi yang digunakan adalah berdasarkan kepada kajian academic reputation, employer reputation dan research impacts (citation per papers dan H Index).

Pada 2016, UPM disenaraikan dalam 200 universiti terbaik dunia untuk 15 subjek dalam bidang yang berbeza, iaitu:

 

Rujukan : QS World University Rankings 2016/17

Updated:: 25/04/2017

MEDIA SHARING

C1527287956