PRESTASI UPM 2011 | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» UPM PERFORMANCE » PRESTASI UPM 2011

PRESTASI UPM 2011

Untuk menjadi universiti bereputasi antarabangsa, UPM telah menggariskan 42 KPI sebagai penanda aras dalam menilai pencapaian dan prestasi semasa. KPI ini diukur secara berkala pada setiap suku tahun, iaitu suku pertama (Q1), suku kedua (Q2), suku ketiga (Q3) dan suku keempat (Q4) mengikut jumlah KPI yang telah ditetapkan. Sebanyak sembilan KPI diukur pada Q1, 26 KPI diukur pada Q2, 15 KPI pada Q3 dan keseluruhan 42 KPI diukur pada Q4.

Updated:: 21/04/2017

MEDIA SHARING

C1527471280