OBJEKTIF KEMPEN | CORPORATE STRATEGY AND COMMUNICATIONS OFFICE
» DONATION » OBJEKTIF KEMPEN

OBJEKTIF KEMPEN

Rasional penganjuran Program Mega Penanaman Pokok UPM adalah :-

  1. Melaksanakan kesedaran dan mewujudkan persekitaran kampus dengan pokok-pokok hijau secara bersama antara staf dan pelajar. Staf dan pelajar digerakkan secara bersepadu dalam usaha mewujudkan persekitaran kampus dalam taman. Sumbangan dalam bentuk tenaga, idea dan sumbangan dana kewangan persendirian amat digalakkan.
  2. Program menghijaukan kampus secara terancang dan sistematik. Perancangan secara strategik dan teratur telah dijadualkan oleh Jawatankuasa Kerja Kelestarian Hijau bagi meneruskan legasi UPM sebagai institusi yang menerajui kampus hijau negara.

  3. UPM akan terus menjadi rujukan oleh komuniti, rakan institusi dan pemegang taruh berhubung contoh lanskap bandar dalam taman. Kawasan kampus seluas 1245 hektar yang terletak dalam kawasan lembah Klang akan dipenuhi dengan pohon-pohon hijau yang di tanam di sekitar kampus.

Updated:: 12/07/2019

MEDIA SHARING

C1579509745