DOKUMEN | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» DOKUMEN

DOKUMEN

Brosur
1
Brosur Fakta & Angka UPM
2
Booklet Pertanian
3
Brosur Fakta & Angka Pertanian
4
Slaid Powepoint Promosi UPM

Garis Panduan
5
Polisi Media
6
Manual Komunikasi Krisis
7
Manual Identiti Korporat
8
Manual Pengurusan Majlis
9
Pengurusan Penerimaan Pelawat Luar Negara
10
Pengurusan Persidangan, Bengkel, Simposium, Seminar dan Kolokium
11
Panduan Komunikasi Berkesan
12
PANDUAN SEMENTARA PELAKSANAAN KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN UPM
13
TEMPLATE REKABENTUK RASMI UPM BAGI BAHAN PUBLISITI

Borang
14
Borang Permohonan Memasang Bahan Publisiti (Billboard/Banner/Bunting/Poster)
15
Borang Permohonan Cenderamata dan Bahan Bercetak
16
Application Form For Publicity And Media Invitation
17
Borang Permohonan Jemputan Media Dan Publisiti
18
Borang Permohonan Lawatan Antarabangsa
19
BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN LAMBANG KORPORAT UPM BERSAMA AGENSI LUAR

Garis Panduan MoA/MoU
20
Lampiran 1 - Carta alir proses kelulusan MoA/MoU
21
Lampiran A - Surat Hasrat Exchange of letters
22
Lampiran B - Contoh MoU
23
Lampiran C - Contoh MoA
24
Lampiran D - (i) Template MoU UPM (Versi Bahasa Inggeris)
25
Lampiran D - (ii) Template MoU UPM (Versi Bahasa Melayu)
26
Lampiran E - Contoh kertas kerja ke JPU
27
Lampiran H - Format aktiviti MoU
28
Lampiran F - Maklumbalas PUU
29
Lampiran G - Kertas Pembawa LPU

Perancangan Strategik: Pelan Strategik Universiti Putra Malaysia
30
Buku Pelan Strategik UPM 2014-2020
31
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 1)
32
Buku Pelan Strategik UPM 2011-2013 (Bahagian 2)
33
Mempertingkatkan Kualiti & Daya Saing Graduan
34
Menjanakan Nilai Melalui Ekosistem RDCE yang Mantap dan Lestari
35
Melonjakkan Perkhidmatan Jaringan Industri dan Masyarakat
36
Memperkasa UPM Sebagai Pusat Kecemerlangan Pertanian
37
Mempertingkat Kualiti Tadbir Urus

Pengurusan Nilai: Status Pelaksanaan Pengurusan Nilai
38
Panduan Pelaksanaan Pengurusan Nilai Dalam Program-Projek Kerajaan

Pelbagai
39
Contoh Abstrak Dwi Bahasa
40
Templat Powerpoint Rasmi UPM
41
Buku Pelan Strategik UPM 2014-2020
42
Taklimat Kerjaya Kolej Matrikulasi
43
FORMAT TAKWIM PTJ 2019

Laporan Piagam Pelanggan
44
MEI 2017
45
JUN 2017
46
JULAI 2017
47
OGOS 2017
48
SEPT 2017
49
OKT 2017
50
Nov 2017
51
Dis 2018
52
JAN 2018
53
FEB 2018
54
MAC 2018
55
APRIL 2018
56
MEI 2018
57
JUN 2018
58
JULAI 2018
59
OGOS 2018
60
SEPTEMBER 2018
61
OKTOBER 2018
62
NOVEMBER 2018
63
DISEMBER 2018
64
JANUARI 2019
65
FEBRUARI 2019
66
MAC 2019
67
April 2019
68
MEI 2019
69
JUN 2019

Putra Bakti UPM
70
Borang Laporan Putra Bakti

Senarai MoU/MoA
71
Senarai MoU/MoA Dalam Negara
72
Senarai MoU/MoA Luar Negara

Imbasan Kegemilangan
73
Imbasan Kegemilangan 2014
74
Imbasan Kegemilangan 2017
75
Imbasan Kegemilangan 2018
PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03 9769.6003 / 6009
03.8946 8972
B1566740934