KEMPEN SUMBANGAN POKOK UPM | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» KEMPEN SUMBANGAN POKOK UPM

KEMPEN SUMBANGAN POKOK UPM

UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA akan mengadakan Program Mega Penanaman Pokok UPM sempena kemasukan pelajar baharu sesi 2019/2020 pada 08 Se[tember 2019. Pokok ini akan di tanam ditempat strategik di sekitar kampus. Bagi menjayakan hasrat ini sumbangan kewangan oleh orang awam, terutamanya staf, pesara dan alumni UPM amat diperlukan bagi pembelian anak pokok dan aktiviti penanaman. Sasaran UPM  adalah untuk membeli dan menanam sebanyak 600 anak pokok.

Kadar sumbangan untuk satu pokok adalah RM100.00 sahaja

Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan institusi yang menerajui kebitaraan pertanian dan pada...selanjutnya...
Rasional penganjuran Program Mega Penanaman Pokok UPM adalah :- Melaksanakan kesedaran dan...selanjutnya...
  KEMPEN SUMBANGAN POKOK UPM Transaction Id:Name:Identity No:Email:Contact No:Summary of...selanjutnya...
B1566738801