MENGENAI KAMI | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) adalah salah sebuah entiti di bawah struktur pentadbiran Pejabat Naib Canselor. Pejabat ini bertanggungjawab secara langsung dalam perkhidmatan korporat universiti, iaitu menyelaras proses perancangan, pembangunan dan penilaian pelan strategik serta melaksanakan aktiviti perhubungan, pemasaran dan komunikasi korporat UPM

Bahagian Perancangan Strategik bertanggungjawab terhadap perkhidmatan utama strategi korporat...selanjutnya...
Bahagian Perhubungan Korporat bertanggungjawab terhadap perkhidmatan utama komunikasi dan hal ehwal...selanjutnya...
Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi (CoSComm) mempunyai 32 staf yang menyokong dua...selanjutnya...
Prosedur SPK yang dibangunkan oleh CoSComm ini adalah proses kerja utama berkaitan dengan fungsi...selanjutnya...
Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi merupakan sekretariat dan penyelaras...selanjutnya...
B1566738774