JAWATANKUASA | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» MENGENAI KAMI » JAWATANKUASA

JAWATANKUASA

Pejabat Strategi Korporat & Komunikasi merupakan sekretariat dan penyelaras aktiviti kepada empat belas jawatankuasa peringkat UPM seperti berikut : 

JAWATANKUASA UNIVERSITI DI BAWAH PENTADBIRAN CoSComm

 

Jawatankuasa Felo Bersekutu

Jawatankuasa Induk Putra Bakti

Jawatankuasa Kandungan Laman Web UPM

Jawatankuasa Pelan Transformasi UPM

Jawatankuasa Pengurusan Nilai

Jawatankuasa Pengurusan Risiko Universiti

Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko Universiti

Jawatankuasa Kerja Pengurusan Risiko PTJ

Jawatankuasa Pemandu Pelan Kesinambungan Perkhidmatan Universiti

Jawatankuasa Audit Risiko Universiti

Jawatankuasa Promosi dan Penjenamaan

 

 

Kemaskini:: 18/06/2019

PERKONGSIAN MEDIA

B1566744755