PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI COSCOMM | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» MENGENAI KAMI » PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI COSCOMM

PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI COSCOMM

Prosedur SPK yang dibangunkan oleh CoSComm ini adalah proses kerja utama berkaitan dengan fungsi CoSComm, dan ia menjadi panduan kepada staf, terutamanya untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam menguruskan projek atau tugas-tugas yang berkaitan. Prosedur ini hanya boleh diakses oleh staf melalui login dalam sistem pengurusan ISO UPM.

 

   

             
     
             
     

Kemaskini:: 13/06/2019

PERKONGSIAN MEDIA

B1566738839