| PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
 

Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) telah menyediakan garis panduan-garis panduan untuk digunapakai oleh semua warga UPM bagi hal-hal berkaitan media, identiti korporat dan sebagainya

Garis Panduan

 

CoSComm telah  menyediakan borang-borang berikut bagi memudahkan perjalanan aktiviti yang dilakukan oleh PTJ-PTJ.

Borang

Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) telah menyediakan garis panduan-garis panduan untuk digunapakai oleh semua pelajar UPM bagi hal-hal berkaitan media, identiti korporat dan sebagainya

Garis Panduan

 

CoSComm telah  menyediakan borang-borang berikut bagi memudahkan perjalanan aktiviti yang dilakukan oleh pelajar UPM.

Borang

Untuk melancarkan proses MoU/MoA, CoSComm telah menyediakan garis panduan serta senarai semak seperti berikut

Pelawat Dalam Negara

Pelawat dalam negara yang ingin melakukan lawatan ke Universiti Putra Malaysia boleh menghubungi Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi (CoSComm) di talian 03.8946 6184 atau email ke aisahida@upm.edu.my

Pelawat Luar Negara

Bagi pelawat luar negara pula perlu melakukan temujanji melalui email liaison@upm.edu.my

B1566740595