PELAN STRATEGIK UPM 2014-2020 | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI

» PELAN STRATEGIK UPM 2014-2020

PELAN STRATEGIK UPM 2014-2020

Bermula sebagai Sekolah Pertanian pada 1931, dan ditubuhkan sebagai sebuah Universiti pada 1971, UPM telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada masyarakat dan Malaysia dalam pembangunan penyelidikan, pengajaran, pembelajaran,  penjanaan inovasi dan teknologi.

Pelan Strategik ini yang memfokuskan lapan bidang strategik utama telah membentuk hala tuju UPM yang jelas dan sekali gus memacu usaha UPM untuk menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa, dan seterusnya membina jenama cemerlang pada peringkat global.

VISI Sebagai kesinambungan daripada Pelan Strategik 2011-2013, UPM mengekalkan kenyataan visinya...selanjutnya...
Pelan Strategik UPM 2014-2020 memfokuskan lapan bidang strategik dan mempunyai lima matlamat...selanjutnya...
Putra® Global 200 (PG200) ialah salah satu aspirasi penting dalam Pelan Strategik UPM...selanjutnya...
Semua strategi yang dibangunkan UPM dalam Pelan Strategik 2014-2020 diukur melalui pembentukan...selanjutnya...
B1566738812