Pemantauan & Pengukuran Prestasi | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PELAN STRATEGIK UPM 2014-2020 » Pemantauan & Pengukuran Prestasi

Pemantauan & Pengukuran Prestasi

Semua strategi yang dibangunkan UPM dalam Pelan Strategik 2014-2020 diukur melalui pembentukan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) pada setiap tahun. Pemantauan dan pengukuran dibuat melalui aktiviti audit KPI dan pelaksanaan bengkel pencapaian KPI pada setiap suku tahun. Proses pengumpulan maklumat KPI, penyelarasan data dan penyediaan laporan KPI disediakan oleh Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi.

Bengkel Pencapaian KPI UPM 2018, Bengkel Pencapaian dan Penilaian KPI UPM akan dilaksanakan seperti dalam jadual berikut:

SUKU TAHUNAN

TARIKH BENGKEL

PESERTA

Suku Pertama

17 April 2018

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Kedua

19 Julai 2018

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Ketiga

18 Oktober 2018

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Keempat

01 Februari 2019

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

 

Cadangan Tarikh Bengkel Pencapaian KPI UPM 2019, Bengkel Pencapaian dan Penilaian KPI UPM akan dilaksanakan seperti dalam jadual berikut:

SUKU TAHUNAN

CADANGAN TARIKH BENGKEL

PESERTA

Suku Pertama

18 April 2019

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Kedua

18 Julai 2019

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Ketiga

22 Oktober 2019

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

Suku Keempat

16 Januari 2020

Jawatankuasa Pengurusan Universiti

Pegawai Kanan UPM

 

Kemaskini:: 09/05/2019

PERKONGSIAN MEDIA

B1566738907