PRESTASI UPM 2012 | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PRESTASI UPM » PRESTASI UPM 2012

PRESTASI UPM 2012

UPM telah menggariskan 46 KPI pada 2012 dalam usaha untuk menilai pencapaian dan prestasi semasa. KPI ini diukur terus secara berkala pada setiap suku tahun, iaitu suku pertama (S1), suku kedua (S2), suku ketiga (S3) dan suku keempat (S4) mengikut jumlah KPI yang telah ditetapkan. Bagi tahun 2012, sebanyak 20 KPI diukur pada S1, 27 KPI diukur pada S2, 22 KPI pada S3 dan keseluruhan 46 KPI diukur pada S4.

Laporan Pencapaian KPI UPM 2012

Kemaskini:: 05/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

B1566741103