PRESTASI UPM 2013 | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PRESTASI UPM » PRESTASI UPM 2013

PRESTASI UPM 2013

KPI yang dibangunkan oleh UPM adalah berdasarkan tujuh (7) teras utama perkhidmatan universiti berdasarkan portfolio setiap ahli Jawatankuasa Pengurusan Universiti yang meliputi akademik, penyelidikan dan inovasi, hal ehwal pelajar, jaringan industri dan masyarakat, sumber manusia, pengurusn kewangan dan pengurusan perpustakaan. Prestasi tujuh (7) perkhidmatan ini juga adalah kompenan penting yang dibentuk dalam lima (5) matlamat Pelan Strategik UPM 2011-2013.

Laporan Pencapaian KPI UPM 2013

Kemaskini:: 05/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

B1566739110