PRESTASI UPM 2017 | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PRESTASI UPM » PRESTASI UPM 2017

PRESTASI UPM 2017

Untuk menjadi universiti bereputasi antarabangsa, UPM telah menggariskan 32 KPI sebagai penanda aras dalam menilai pencapaian dan prestasi semasa. KPI ini diukur secara berkala pada setiap suku tahun, iaitu suku pertama (Q1), suku kedua (Q2), suku ketiga (Q3) dan suku keempat (Q4) mengikut jumlah KPI yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian KPI UPM 2017

Kemaskini:: 09/05/2019

PERKONGSIAN MEDIA

B1566738976