PRESTASI UPM 2018 | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PRESTASI UPM » PRESTASI UPM 2018

PRESTASI UPM 2018

UPM telah menggariskan 34 KPI pada 2018 dalam usaha untuk menilai pencapaian dan prestasi semasa. KPI ini diukur terus secara berkala pada setiap suku tahun, iaitu suku pertama (S1), suku kedua (S2), suku ketiga (S3) dan suku keempat (S4) mengikut jumlah KPI yang telah ditetapkan.

Laporan Pencapaian KPI UPM 2018

Kemaskini:: 09/05/2019

PERKONGSIAN MEDIA

B1566744287