Objektif | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PUTRA® BAKTI » Objektif

Objektif

Objektif Putra®|Bakti ialah:
  1. Memupuk budaya penyayang, meningkatkan sikap prihatin dan mewujudkan semangat kekitaan
  2. Memberi pengetahuan dan kemahiran mengenai aktiviti – aktiviti sukarelawan.
  3. Memberi kesedaran betapa pentingnya penyertaan dan penglibatan staf UPM dalam aktiviti sukarelawan.
  4. Memperkukuhkan aktiviti publisiti dan penjenamaan universiti melalui aktiviti sukarelawan.

Kemaskini:: 05/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

B1566743606