Pelaksanaan | PEJABAT STRATEGI KORPORAT DAN KOMUNIKASI
» PUTRA® BAKTI » Pelaksanaan

Pelaksanaan

Pelaksanaan aktiviti Putra®|Bakti adalah tertakluk kepada perkara-perkara berikut:

  • Semua Pusat Tanggungjawab yang melaksanakan aktiviti khidmat masyarakat atau sebarang aktiviti sukarelawan mestilah menggunakan nama program tersebut dengan nama Putra®|Bakti
  • Penggunaan logo dan warna korporat UPM mestilah berdasarkan Manual Korporat UPM
  • Pelaksanaan, penganjuran atau penyertaan program Putra®|Bakti mestilah mengikut semua prosedur, proses dan peraturan yang telah ditetapkan oleh universiti
  • Laporan aktiviti mestilah dikemukakan kepada Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi dengan menggunakan format yang telah ditetapkan

 

FORMAT LAPORAN Putra®|Bakti

  • Maklumat aktiviti Putra®|Bakti untuk hebahan melalui media sosial UPM, dan laman web UPM, hendaklah dihantar kepada:

HAIRUL NIZAM MD NURI
Penolong Pegawai Penerbitan | N29
Telefon :03.9769 6189
Email : hairul_nizam@upm.edu.my 

  • Maklumat aktiviti Putra®|Bakti untuk hebahan melalui media sosial UPM, mestilah disediakan dengan ringkas, samaada dalam bentuk infografik, gambar dan lain-lain yang menyokong kepada publisiti aktiviti.
  • Maklumat aktiviti Putra®|Bakti untuk hebahan melalui  media massa, hendaklah disediakan dalam format penulisan berita, dan dihantar kepada:

KHAIRUL ANUAR MUHAMAD NOH
Pegawai Penerbitan | N48
Telefon : 03.9769 7469
Email : khal.upm@gmail.com 

  • Sebarang maklumat berkaitan penyelarasan program Putra®|Bakti, sila hubungi sekretariat Putra®|Bakti:

NORZAINA DARUS
Ketua Seksyen Komunikasi Korporat
Pejabat Strategi Korporat dan Komunikasi
Tel: 03-9769 7125
Email: norzaina@upm.edu.my 

 

 

Kemaskini:: 09/05/2019

PERKONGSIAN MEDIA

B1566744186